شماره‌های پیشین نشریه

اردیبهشت 1398، صفحه 1-2

بسم الله الرحمن الرحیم

قُـــــــل لِـــلَّــهِ الـــشَـــفــــاعَــــةُ جَــــمِــــیـــعـــــــاصـلی لَــهُ مُــــلـــکُ الــــسَّـــمَـــــــاوَاتِ وَ الاَرضِ ثُـــمَّ اِلَــیــــــهِ تُــرجَــــعُــــونَ

   بگو تمام میانجی گری برای خداست ؛ حاکمیت آسمان ها و زمین برای اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانند. (زمر 44)


 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-2 

مطالب عمومی

1. نشریه دانشجویی آرامین (فایل کامل)

صفحه 1-2

فاطمه کرمی نصر؛ انسیه علی‌یاری؛ علیرضا صبا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر

بانک ها و نمایه نامه ها