بی تفاوتی اجتماعی یا دخالت در زندگی دیگران؟!

نوع مقاله : مقاله اجتماعی

نویسنده

دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

یک پرسش ...
آیا تا به حال این فرصت برایتان پیش آمده است که به تفاوت میان دخالت در زندگی شخصی دیگران و بی تفاوتی اجتماعی و اثرات آن بیاندیشید؟
تصور کنید در یک روز بارانی که خیابان های تهران به دلیل ترافیک مسدود شده است ، می خواهید به محل کار خود بروید. سوار یک تاکسی می شوید. راننده ای سالخورده با خونسردی و به آرامی در حال رانندگی است. روی صندلی عقب یک نوجوان دبیرستانی نشسته است که با توجه به ترافیک سنگین خیابان دلش شور دیر رسیدن به مدرسه اش را می زند.
تاکسی پشت یک چراغ قرمز توقف می کند، زمان به کندی می گذرد. چراغ سبز می شود و ماشین ها به حرکت در می آیند. زمین لغزنده است. ناگهان راننده ماشینی که همراه با تاکسی حرکت کرده است به خاطر لغزندگی زمین نمی تواند ماشین را به درستی کنترل کند و چیزی نمانده که ماشین با تاکسی برخورد کند...

کلیدواژه‌ها