نشریه دانشجویی آرامین (فایل کامل)

مطالب عمومی

نویسندگان

1 مدیر مسئول نشریه دانشجویی آرامین

2 سردبیر نشریه دانشجویی آرامین

3 دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آرامین مجموعه فعالیت های گروهی از دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در قالب نشریه قرآنی، فرهنگی و اجتماعی منتشر می شود.
ما آرامینی ها سعی در شفاف سازی برخی از مسایل روز از دو دیدگاه قرآنی و اجتماعی داریم.
سهم آرامین در تغییر دیدگاه ها به سمت و سوی درست و معقول هرچند کوچک باشد اما برای ما بسیار ارزشمند است.
امید داریم که این تلاش مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.
شماره اول این نشریه با موضوع «بی تفاوتی اجتماعی» مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها