درباره نشریه

به نام خدا

آرامین مجموعه فعالیت های گروهی از دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در قالب نشریه قرآنی، فرهنگی و اجتماعی منتشر می شود.
ما آرامینی ها سعی در شفاف سازی برخی از مسایل روز از دو دیدگاه قرآنی و اجتماعی داریم.
سهم آرامین در تغییر دیدگاه ها به سمت و سوی درست و معقول هرچند کوچک باشد اما برای ما بسیار ارزشمند است.
امید داریم که این تلاش مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

با تشکر
فاطمه کرمی نصر
مدیر مسئول نشریه دانشجویی آرامین