اخبار و اعلانات

سامانه نشریه دانشجویی آرامین راه اندازی شد.

سامانه نشریه دانشجویی آرامین، به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با مدیر مسئولی فاطمه کرمی نصر، و  سردبیری انسیه علی‌یاری، اعضای شورای مرکزی کانون، راه اندازی شد. همچنین شماره نخست این نشریه که در اردیبهشت سال جاری منتشر شده بود؛ در سامانه نشریه قرار گرفت. شما عزیزان می توانید از این پس، اخبار و شماره های این نشریه را از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به نشانی araminsj.ut.ac.ir مشاهده نمایید.

مطالعه بیشتر

نشریه دانشجویی آرامین، ماهنامه شد.

بنا به درخواست صاحب امتیاز نشریه دانشجویی آرامین، کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با موافقت کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران در جلسه روز هفتم خرداد ماه، نشریه دانشجویی آرامین از دو هفته نامه به ماهنامه تغییر پیدا کرد.

مطالعه بیشتر